tuolpagorni


Varför heter berget Kebnekaise?

Det kanske kan verka som en dum fråga men svaret är inte självklart. Namnet Kebnekaise har sitt ursprung från samiskan och det samiska namnet är Giebmegáisi, vilket är en kombination av de två samiska orden giebnne, som betyder kittel, och gájsse som betyder spetsig fjälltopp. Det som är intressant i […]

Kebnekaisemassivet